Sprijinim dezvoltarea comunitara

Informare

Contribuim la creşterea gradului de conştientizare si de informare  a opiniei publice cu privire la toate aspectele economice, sociale şi culturale derivate din fenomenul migraţionist la nivel naţional şi internaţional.

Dezvoltare

Sprijinim dezvoltarea unei societăţi incluzive şi nondiscriminatorii, care promovează respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toate persoanele fără deosebire de rasă, sex, limbă, religie, naţionalitate.

Sustenabilitate

Contribuim la consolidarea unui sistem de politici si strategii sustenabile pe termen lung bazat pe un proces complex de cercetare, precum şi pe armonizarea cu aquisul comunitar.

EnglishFrench