Studiul  “An Overview of the Romanian Asylum Policies”

elaborat de Oana Vasile (presedinte al APML ROMANIA) si Armenia Androniceanu (Prof. univ. dr. ASE Bucuresti)

aduce în atenţie pe baza unei analize a celor mai recente date statistice, procesul de azil din România.

Scopul acestei cercetări a fost de a evalua modul în care au fost politicile de azil implementate în România și ce îmbunătățiri sunt necesare pentru ca acestea să devină sustenabile.

http://www.mdpi.com/2071-1050/10/5/1461

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.