În data de 08.08.2018, Asociația pentru Promovarea Migrației Legale a încheiat un Protocol de colaborare cu Biroul pentru Migrație și Azil (BMA)  din Republica Moldova, având următoarele obiective principale:

  • organizarea unor sesiuni de comunicări în domeniul modalităţilor practice de aplicare şi absorbţie a unor finanţări din fonduri europene sau din alte surse de finanţare în parteneriat public/privat, în interesul și în domeniul de activitate al BMA;
  • sprijinirea consolidării instituționale a BMA prin contribuția adusă de APML România la elaborarea/ modificarea/completarea de politici, proceduri și standarde operaționale;
  • organizarea de schimburi de experiență în vederea perfecționării cunostințelor de specialitate și a însușirii de bune practici cu alte state membre UE/organizații internaționale/instituții sau agenții europene;
  • organizarea de sesiuni de informare, mese rotunde, conferințe sau seminarii tematice în domeniul azilului și migrației;
  • organizarea de sesiuni științifice în scopul prezentării unor teme/lucrări de cercetare în domeniul azilului și migrației.

În scopul îndeplinirii activităților Protocolului, vor fi identificate și accesate fonduri nerambursabile eligibile pentru construirea unui consorțiu public  – privat transnațional, atrăgând în colaborare alături de noi și alți parteneri relevanți atât din domeniul public, cât și al societății civile.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.