În perioada 11-12 Septembrie a avut loc la Universitatea de Vest Timișoara, Conferința anuală ROMIG “De la sursă la destinație, noi provocări ale migrației în Europa Centrală și de Est.  Conferința a fost organizată de Rețeaua Română pentru Studii de Migrație cu sprijinul Facultății de Sociologie și Psihologie (Departamentul de Sociologie), Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor și Centrul Est-European de Cercetare în Economie și Afaceri.

Cercetători, studenți și practicieni din România, Germania, Turcia, Australia, etc. care lucrează în domeniul migrației și al integrării sociale au prezentat sub formă de prezentare orală sau prezentare poster, articole pe teme precum: migrația și schimbările sociale; migrație și dezvoltare; diaspora și remitențele; migrația și transnaționalismul în țările ECE; migrația și familia; politicile de migrație și practicile instituționale în noile țări de destinație; întoarcerea și circularitatea migrației est-europene; imigrația și integrarea imigranților în “Noua Europă”; legătura dintre migrația internă și cea externă, sursele de date și utilizările acestora în studiul migrației; migrația, piața forței de muncă și piața forței de muncă în țările în curs de dezvoltare; refugiați din Europa Centrală și de Est etc.

Asociația pentru Promovarea Migrației Legale a participat la conferința menționată cu prezentarea poster “Analiză comparativă între returnarea forțată și repatrierea voluntară”, îmbinând expertiza îndelungată a membrilor în domeniul returnării cu noțiunile de bază ale cercetării științifice. Posterul a avut în componență elemente introductive, de context național și internațional, statistici, metodologia de cercetare comparativă care a pus în evidență principalele similitudini și diferențe, propuneri și concluzii. Am dorit să consolidăm prin această prezentare inclusiv strategia UE de sprijinire și promovare a programelor de repatriere voluntară și reintegrare în țările de origine, ca politici sustenabile de respectare a demnităților și drepturilor umane fundamentale.

Activitatea de cercetare în domeniul migrației va constitui pentru asociația noastră o provocare continuă, o nouă treaptă în definirea expertizei deja obținută până în prezent, iar prin participarea la astfel de activități vom avea ocazia să simțim pulsul fenomenului atât la nivel național cât și internațional și să realizăm schimburi de experiență cu practicieni/viitori practicieni în domeniu, inclusiv la nivel academic.

⇒⇒⇒ Poster APML pentru RoMIg

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.