În data de 26 noiembrie 2018 a avut loc conferința “Integrarea migranților și refugiaților în România: progrese și probleme actuale” organizată de Centrul pentru Inovare Publică și partenerii săi din Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților (CDMiR).
Cu această ocazie, au fost prezentate concluziile primului raport de evaluare a politicilor de integrare realizat în cadrul proiectului transnațional NIEM –Mecanismul de evaluare națională a integrării, finanţat prin Fondul pentru Migraţie, Azil şi Integrare în cadrul unui consorțiu format din 17 organizații neguvernamentale și universități din 15 state membre UE. Datele culese prin diferite metode de cercetare, respectiv analiză de legislație, analiză de document, analiză de date secundare și chestionar on-line și interviuri, au relevat următoarele rezultate pentru România:
• una dinte cele mai scurte proceduri de azil (2016): durata medie de soluționare – 30 zile;
• procedura de reunificare a familiei accesibilă (2016);
• infrastructură deficitară de predare a cursurilor de limbă română;
• practici fragmentate de integrare (educație, angajare);
• cadru legal mai degrabă favorabil – scor NIEM 62/100;
• practicile integrării sunt deficitare – scor NIEM 35/100;
• cooperarea inter-instituțională în vederea integrării – scor NIEM 27/100;
• lipsa de date împiedică integrarea, în special în domeniul domeniul educației, a formării profesionale și a accesului pe piața muncii.
Totodată au fost prezentate reprezentările populației privind migranții, fiind păstrate atitudinile rezervate cu privire la existența imigranților în societatea românească. În urma analizei prezentate, a rezultat o atitudine majoritar negativă inclusiv în ceea ce privește emigrarea cetățenilor români în afara granițelor.
Discuțiile au continuat cu dezbateri privind accesul străinilor pe piața forței de muncă. În cadrul acestei secțiuni, APML RO a avut o prezentare privind problematica lucrătorilor detașați. În cadrul prezentării au fost aduse în discuție aspecte de interes privind Legea numărul 247 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 7 noiembrie 2018 care a început să producă efecte juridice începând cu data de 09 noiembrie 2018. Totodată a fost menționate cele mai noi statistici furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări, conform cărora există 8.214 străini din state terțe cu drept de ședere valid pe teritoriul României în scop de angajare și 1.233 de străini cu drept de ședere valid, în scop de detașare.
A doua parte a zilei a fost dedicată întâlnirii anuale a Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților, în cadrul căreia APML RO și-a prezentat activitățile desfășurate în anul 2018, participând activ la stabilirea priorităților pentru anul 2019.
Felicităm Centrul de Inovare Civică pentru organizarea desăvârșită a evenimentului și le urăm success în derularea activităților tuturor partenerilor din Coaliție.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.