Conform Codului fiscal, statul permite direcționarea a 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii/pensii către o organizație non-profit. Procentul de 2% din impozitul pe venit nu este o donație sau sponsorizare. În cazul în care acest formular nu este depus, suma de bani existentă se transfera către stat. Angajatul nu plătește nimic suplimentar, întrucât este vorba de o sumă deja existentă, aferentă câștigului sau pe parcursul unui an.

Dacă te vei hotărâ să direcționezi 2% pentru sustinerea activitatilor desfasurate de Asociația pentru Promovarea Migrației Legale in anul 2019, atunci va trebui să completezi Declarația 230 anexată la acest document sau prezentată pe link-ul ANAF:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/D230_OPANAF_3695_2016.pdf .

Cererea se poate depune astfel:

  • direct la registratura organului fiscal;
  • prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire;
  • de către entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei redirecționate în baza unui borderou în condițiile asumării de către reprezentantul ONG a răspunderii sub sancțiunea privind falsul în declarații și uzul de fals.

Important de știut:

• Data până la care poți trimite formularul este 25 mai 2018.
• Dacă ai semnatură electronică, poți face tot procesul online.
• Administrația Financiară de care aparții este cea din localitatea de domiciliu;
• Adresele Administrațiilor Financiare le poți vedea ⇒ AICI;
• Pentru ca formularul să fie validat de Administrația Financiară, trebuie să completezi de mână, cu majuscule, citeț și corect.
• Rubrica “Suma” nu trebuie completată. Inspectorul fiscal va face acest lucru.
• Nu este necesar să atașezi fișa fiscală.
• În cazul în care ai deja un formular, care nu este completat cu datele APML România, acestea sunt :

⇓⇓⇓

⇒ Cod de identificare fiscală (CIF) a entităţii nonprofit: 39381482

⇒ Denumire entitate nonprofit: Asociatia pentru Promovarea Migraţiei Legale

⇒ Cont bancar (IBAN): RO74 RZBR 0000 0600 2024 4416

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.