Primele 6 luni ale anului 2019 au avut o însemnătate deosebită din punct de vedere al participării reprezentanților APML România la evenimente internaționale privind migrația.

În perioada 3-4 aprilie 2019, a avut loc la Bruxelles – Belgia, a 5 a ediție a Forumului European pentru Migrație – Guvernarea migrației de la nivel global la cel local. Rolul autorităților locale și al societății civile pentru asigurarea unei migrații sigure către Europa.

În cadrul evenimentului au avut loc numeroase dezbateri privind viitorul migrației în Uniunea Europeană și răspunsul pe care ar trebui să îl primească migranții de la comunitățile locale. Pe lângă sesiunile plenare, au fost organizate workshopuri care să analizeze și să ofere propuneri de soluționare la cele mai importante probleme cu care Europa se confruntă în domeniul migrației: implicarea autorităților locale în gestionarea migrației, viitorul politicii de migrație legală, rolul societății cuvile în dezvoltarea și consolidarea unor modalități de asistență a migranților sosiți din motive umanitare, rolul societății civile și a altor organisme nonguvernamentale în cooperarea cu statele terțe, implicarea migranților în elaborarea unor politici de migrație sustenabile.

Printre propunerile participanților la workshopuri s-au detașat ca importanță următoarele:

– dezvoltarea unei platforme multi-instituționale cu cei mai relevanți stakeholderi care să asigure asistență integrată tuturor categoriilor de imigranți, indiferent de statutul lor;

– elaborarea și implementarea unor proiecte pilot la nivel autorităților locale din UE care să asigure respectarea drepturilor și libertătilor pentru toți migranții, inclusiv cei aflați în situație de ședere ilegală, având ca principal scop coeziunea socială;

– amplificarea dialogului între autoritățile locale și crearea de platforme pentru promovarea parteneriatelor de mobilitate public-private.

La data de 24 iunie 2019, la Bruxelles – Belgia, a avut loc lansarea Raportului Anual al Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO – European Asylum Support Office).

În cadrul evenimentului, noul Director Executiv al EASO, Nina GREGORI, a prezentat principalele activități și rezultate, situația fluxurilor de migrație în scop de azil, stadiul procesării solicitărilor de azil la nivelul UE și a statelor asociate, dar și dificultăți și provocări generate de cadrul legislativ imperfect sau de cooperarea greoaie dintre Statele Membre.

Asociația pentru Promovarea Migrației Legale a răspuns invitației EASO de a participa la lansarea Raportului si a pus în discuție, în cadrul sesiunii de intrebări și răspunsuri, nevoia de modernizare a legislației aplicabile domeniului, în special a Regulamentului Dublin.

Deși aflat la a treia versiune a sa, Regulamentul Dublin lasă nerezolvate probleme legate de reunificarea familială și minorii neînsoțiți, nu rezolvă cooperarea ineficientă dintre Statele Membre în privința relocării migranților aflați pe teritoriul statelor de la frontierele externe UE intersectate de fluxurile principale de migrație și mai ales întârzie rezolvarea problemei solicitanților de azil pierduți în circuitul birocratic, asa-numiții “refugees in orbit”, plimbați permanent de la un stat UE la altul, cu desconsiderarea dreptului fundamental la acordarea cu prioritate a unei forme de protecție.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.