Suntem o echipă cu o experienţă de peste 20 de ani în diferite domenii ale managementului migraţiei, respectiv: integrarea beneficiarilor unei forme de protecţie internaţională şi resortisanţilor din ţări terţe, cercetare, managementul fondurilor europene dedicate, educaţie şi psihologie, derularea de activităţi specifice gestionării migraţiei legale şi ilegale, elaborarea de politici şi strategii.

Misiunea asociaţiei este de a contribui la:

– creşterea gradului de informare a opiniei publice cu privire la toate aspectele economice, sociale şi culturale derivate din fenomenul migraţionist la nivel naţional şi internaţional;

– consolidarea unui sistem de politici si strategii sustenabile pe termen lung bazat pe un proces complex de cercetare, precum şi pe armonizarea cu aquisul comunitar;

– promovarea modalităţilor legale de a migra, în diverse scopuri, în România/UE/alte state.

In viziunea noastră, sprijinim dezvoltarea unei societăţi incluzive şi nondiscriminatorii, care promovează respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toate persoanele fără deosebire de rasă, sex, limbă, religie, naţionalitate.