I.

APML Romania – membra a⇒ Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților

 

CDMiR s-a constituit în perioada ianuarie-martie 2017, la inițiativa Centrului de Documentare și Cercetare în Domeniul Integrării Imigranților (CDCDI) din cadrul Asociației pentru Promovarea Sănătății.

În prezent, CDMiR este formată din 15 organizații, respectiv: Centrul de Documentare și Cercetare în Domeniul Integrării Imigranților (CDCDI) din cadrul Asociației Române pentru Promovarea Sănătății, Asociația Conect, Fundația ICAR, Centrul pentru Inovare Publică, ARCA – Forumul Român pentru Refugiați și Migrați, Consiliul Național Român pentru Refugiați, Academia de Advocacy din Timișoara, Centrul de Cercetare și Comunicare Interculturală Iași (CCCI), Asociația Română pentru Promovarea Calității și Practicilor de Succes (ARPCPS), Asociația Filantropia Oradea, Asociaţia Solidaritatea Umană Nova Pitești, AIDRom, Societatea Academică Română (SAR), Institutul Intercultural Timisoara(IIT) si Asociatia pentru Promovarea Migratiei Legale (APML), organizații neguvernamentale care au activitate în domeniul migrației, drepturilor omului și al advocacy-ului pentru schimbarea de politici publice.

Principalele obiective sunt:

 • Îmbunătățirea imaginii migranților și refugiaților în spațiul public printr-o strategie unitară de comunicare;
 • Optimizarea accesului migranților și refugiaților la drepturi prin corectarea unor prevederi contradictorii/nefundamentate pe principii de drept/justiție socială din legislația în vigoare și prin îmbunătățirea unor practici/prevederi legislative cu impact asupra drepturilor lor fundamentale.

Misiunea Coaliției este de a promova și de a coordona activități de advocacy, de a monitoriza efectele acestora, de a interactiona cu decidentii politici si de a influența decizia publică în mod transparent si echitabil în domeniul migrației.

Coaliția își va sprijini membrii la nivel național în implementarea unor campanii și acțiuni de advocacy în domeniul migrației în zonele specifice de expertiză. Partenerii din cadrul Coaliției recunosc importanța fundamentală a consolidării cooperării în domeniul politicii de migrație printr-o mai bună comunicare a acțiunilor noastre și prin coordonarea eforturilor la nivel național și/sau european.

Activitățile Coaliției includ, fără a se limita la:

 • Elaborarea de documente de poziții asupra oricăror aspecte de interes din practicile, legislația și politicile de migrație, menite să elimine disfuncționalitățile în aplicarea acestora;
 • Organizarea de sesiuni de informare/pregătire, seminarii, conferințe, evenimente care au ca scop informarea publicului și actorilor despre aspecte (sensibile) legate de migrație;
 • Inițierea unor dezbateri, inclusiv publice, pe domenii de interes;
 • Participarea la ședințele și întâlnirile organizate de instituțiile publice și alte tipuri de organizații în domeniul migrației;
 • Monitorizarea presei în domeniul migrației;
 • Participarea la elaborarea și ajustarea indicatorilor de integrare elaborați prin mecanismul NIEM, precum și la nivel național; monitorizarea colectării acestora de către instituțiile publice.

II.

Protocol de colaborare cu Biroul pentru Migrație și Azil (BMA)  din Republica Moldova

 

În data de 08.08.2018, Asociația pentru Promovarea Migrației Legale a încheiat un Protocol de colaborare cu Biroul pentru Migrație și Azil (BMA)  din Republica Moldova, având următoarele obiective principale:

 • organizarea unor sesiuni de comunicări în domeniul modalităţilor practice de aplicare şi absorbţie a unor finanţări din fonduri europene sau din alte surse de finanţare în parteneriat public/privat, în interesul și în domeniul de activitate al BMA;
 • sprijinirea consolidării instituționale a BMA prin contribuția adusă de APML România la elaborarea/ modificarea/completarea de politici, proceduri și standarde operaționale;
 • organizarea de schimburi de experiență în vederea perfecționării cunostințelor de specialitate și a însușirii de bune practici cu alte state membre UE/organizații internaționale/instituții sau agenții europene;
 • organizarea de sesiuni de informare, mese rotunde, conferințe sau seminarii tematice în domeniul azilului și migrației;
 • organizarea de sesiuni științifice în scopul prezentării unor teme/lucrări de cercetare în domeniul azilului și migrației.

În scopul îndeplinirii activităților Protocolului, vor fi identificate și accesate fonduri nerambursabile eligibile pentru construirea unui consorțiu public  – privat transnațional, atrăgând în colaborare alături de noi și alți parteneri relevanți atât din domeniul public, cât și al societății civile.