Sprijinim dezvoltarea unei societăţi incluzive şi nondiscriminatorii, care promovează respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toate persoanele fără deosebire de rasă, sex, limbă, religie, naţionalitate.