Educaţie şi psihologie

 • activităţi de sprijinire a sistemului educaţional naţional/european dedicat studenţilor străini, dar şi studenţilor români, după caz: schimburi de experienţă interuniversitare, multiculturale, sprijinirea activităţilor doctorale, activităţi recreaţionale interculturale;
 • desfăşurarea de activităţi sportive, religioase, educaţionale, culturale, medicale, psihologice, închirieri locuinţe, comunicaţii tip voce/Internet, alte tipuri de activităţi pentru străinii a căror şedere în România/UE/alte state are un caracter legal/ilegal.

Cercetare

 • activităţi de sondare a opiniei publice, sondaje şi statistici, inclusiv analiza statistică a rezultatelor, culegere prelucrare şi interpretare a datelor, realizarea rapoartelor în domeniul social, cu precădere migraţie;
 • elaborarea de studii/analize/raportări, care vor sta la baza desfăşurării unor activităţi în sfera migraţiei;
 • activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul migraţiei, precum şi în alte domenii sociale;

Migraţie legală

 • sprijinirea activităţilor de relocare şi asistenţă după relocare;
 • activităţi de consiliere, asistenţă, interpretariat, traducere şi reprezentare în faţa autorităţilor sau a instanţelor, pentru toate categoriile de străini (resortisanţi din ţările terţe, străinii împotriva cărora a fost emisă o decizie de returnare, solicitanţi de azil, beneficiarii unei forme de protecţie internaţională, alte categorii) a căror şedere în România/UE/alte state are un caracter legal;
 • acordarea de asistenţă cetăţenilor români/UE repatriaţi din alte state;
 • acordarea de asistenţă familiilor din România care au cel puţin un membru cu calitate de emigrant într-un stat UE/alt stat.

Migraţie ilegală

 • sprijinirea activităţilor de returnare/repatriere voluntară/reintegrare în ţara de origine a străinilor a căror şedere în România/UE/alte state are un caracter legal/ilegal sau într-un alt stat în care străinul este acceptat şi viaţa nu îi este pusă în pericol;
 • activităţi de consiliere, asistenţă, interpretariat, traducere şi reprezentare în faţa autorităţilor sau a instanţelor, pentru toate categoriile de străini (resortisanţi din ţările terţe, străini împotriva cărora a fost emisă o decizie de returnare, solicitanţi de azil, beneficiari ai unei forme de protecţie internaţională, alte categorii) a căror şedere în România/UE/alte state are un caracter ilegal;
 • monitorizarea respectării drepturilor fundamentale de către autorităţile statului, pentru străinii a căror prezenţă pe teritoriul unui stat intră sub incidenţa legislaţiei privind migraţia;
 • asigurarea de asistenţă materială în funcţie de particularităţile religioase în zona de frontieră, pe durata activităţilor de triere, cercetare, pentru străinii a căror şedere în România/UE/alte state are un caracter ilegal.

Advocacy politici/strategii/proiecte

 • sprijinirea politicilor publice în domeniul migraţiei şi al respectării drepturilor omului, prin propuneri legislative de armonizare a legislaţiei în domeniu la nivelul statelor membre sau a altor state şi/sau prin propuneri de completare a strategiilor si metodologiilor de lucru din domeniul migraţiei;
 • identificarea problemelor ce trebuie urmărite de entităţi publice şi formularea de recomandări privind managementul gestionării fluxurilor migratorii;
 • organizarea, participarea la sesiuni de lucru, seminarii, conferinţe şi alte tipuri de întâlniri care propun spre dezbatere subiecte din domeniul migraţiei;
 • colaborări cu misiunile diplomatice acreditate în vederea organizării de acţiuni de informare şi conştientizare a politicilor de migraţie;
 • organizarea de acţiuni de informare/campanii de conştientizare în România/ UE/alte state;
 • editarea, producţia şi difuzarea de materiale de informare: spoturi TV/radio, broşuri, cărţi, pliante, etc;
 • elaborarea şi implementarea de proiecte cu finanţare europeană/alte tipuri de finanţare în scopul realizării obiectivelor propuse;
 • consultanţă în elaborarea şi implementarea de proiecte cu finanţare europeană/alte tipuri de finanţare în scopul realizării obiectivelor propuse;
 • colaborarea cu entităţi ale Uniunii Europene, guvernamentale, organizaţii internaţionale, organizaţii nonguvernamentale din România/UE/alte state în scopul realizării obiectivelor propuse;
 • realizarea de acţiuni sau proiecte complementare în conformitate cu obiectivele propuse, cu respectarea cadrului legal intern şi internaţional în vigoare.