Misiunea asociaţiei este de a contribui la creşterea gradului de informare a opiniei publice cu privire la toate aspectele economice, sociale şi culturale derivate din fenomenul migraţionist la nivel naţional şi internaţional, consolidarea unui sistem de politici si strategii sustenabile pe termen lung bazat pe un proces complex de cercetare, precum şi pe armonizarea cu aquisul comunitar si promovarea modalităţilor legale de a migra, în diverse scopuri, în România/UE/alte state.