PREŞEDINTE

Email: apmlromania.oana@gmail.com

Motto: Ce faci pentru tine, dispare odată cu tine, ce faci pentru alţii, rămâne pentru eternitate.

 

De profesie economist, actualmente doctorand in cadrul Academiei de Studii Economice, Facultatea de Management cu tema “Managementul integrat al imigratiei”, am o experienţă de 11 ani in domeniul gestionării fondurilor externe nerambursabile pentru imigraţie, inclusiv la nivel de management.

Am monitorizat peste 20 proiecte implementate de beneficiari privaţi si am evaluat peste 70 de proiecte pentru care a fost solicitată finanţare externă nerambursabilă. Am participat la lucrările Comisiei Europene cu privire la gestionarea fondurilor europene pentru migraţie, desfăşurate în ultimii 10 ani, având oportunitatea de a afla tendinţe şi de a influenţa procesul de luare a deciziilor la nivel internaţional.

În prezent, consider că experienţa acumulată poate fi folosită pentru consolidarea societăţii civile din domeniul imigraţiei si poate genera idei si concepte care puse în practica pot aduce o contribuţie semnificativă la îmbunătăţirea calităţii vieţii străinilor care au ales o cale legală de a migra în România, dar şi la respectarea drepturilor şi demnităţii străinilor care au primit o decizie de returnare de pe teritoriul ţării noastre.