Proiect finanțat din surse proprii

Cercetare privind situația studenților străini veniți la studii în România

În perioada 01 octombrie 2018 – 30 martie 2019, Asociația pentru Promovarea Migrației Legale va elabora un studiu privind situația studenților străini veniți la studii în România. Obiectivul cercetării constă în identificarea problemelor cu care se confruntă studenții străini și a modului în care acestea se pot soluționa.

Cercetarea va avea la bază analiză calitativă și cantitativă, datele umând să fie culese atât prin aplicarea unui chestionar cu 22 de întrebări închise și deschise, precum și în cadrul a cel puțin 5 sesiuni de comunicare realizate cu studenți străini de diferite naționalități din București și Timișoara (grupuri de cel mult 25 de persoane). Cu ocazia întâlnirilor, aceștia vor primi inclusiv asistență gratuită privind diferite situații cu care se confruntă referitoare la dreptul de ședere pe teritoriul României.

Informatiile solicitate a fi completate în chestionar vizează atât gradul de satisfacție privind modul de interacționare cu autoritățile publice (Inspectoratul General pentru Imigrari, universitati, spitale), cat si modul de integrare in societatea românească și perspectivele privind un evenutal viitor profesional în România.

Chestionarul este adresat unui număr de cel puțin 150 de studenți din toate ciclurile de studii universitare (licență, master, doctorat), subiectii noștri făcând parte din categoria străinilor din țări terțe.

Întâlnirile au avut loc după cum urmează: