În data de 08.08.2018, Asociația pentru Promovarea Migrației Legale a încheiat un Protocol de colaborare cu Biroul pentru Migrație și Azil (BMA)  din Republica Moldova. În vederea implementării de activități specifice, vom identifica și accesa împreună surse de finanțare eligibile pentru construirea unui parteneriat public – privat transnațional.